QUI | COM | quan | MEDI AMBIENT | A ON
Estem cada vegada més convençuts de que la qualitat d'impressió, no va lligada amb l'ús irresponsable dels mitjans dels que disposam. Per tant el que fem és invertir en aparells ecològicament responsables, com pot ser el nou CTP que no usa cap producte revelador químic.

També estam conscienciats en el reciclatge del paper sobrant, que tot es duu a reciclar. Tot això es complerta amb l'ús de paper reciclat i ecològic que usam per imprimir.

Fem servir tintes ecològiques de base aquosa per minimitzar l'impacte mediambiental.

També tota la tecnologia i maquinària per imprimir que usam compleixen la normativa ISO en medi ambient.
© Gràfiques Rubines 2011

Francesc de Borja Moll, 36
07350 | Binissalem | Illes Balears
T 971 511 739
F 971 886 057
taller@grafiquesrubines.com
FULLETS
REVISTES
CATÀLEGS
TARGETES DE VISITA
CARPETES
DOSSIERS
REVISTES D'EMPRESA
MAILINGS
PAPERERIA CORPORATIVA
INVITACIONS
TALONARIS
BLOCS
CARTELLS
DISPLAYS
TARGETONS
ADHESIUS
SOBRES
CARTES
NADALES
FLYERS
CALENDARIS
FULLS DE PLANIFICACIÓ
LLIBRES
LONES
VINILS
PRESENTACIONS
ENQUADERNATS
ACABATS AMB ENCUNYS
VERNISSOS
RESERVES UVI
TARGETES FIDELITZACIÓ
TINTES METAL·LITZADES
PLASTIFICATS
RELLEUS
ESPIRALS
TALADRATS
NUMERATS
PLEGATS
TARGETES IDENTIFICATIVES
CANELENES
FACTURES
ALBARANS
COMANDES
REBUTS
NÒMINES
JUSTIFICANTS DE RECEPCIÓ
DOCUMENTS AUTOSOBRE